Reglement

  DEELNAMEREGLEMENT  DE RONDE VENEN MARATHON  DE 10 KM VAN DE RONDE VENEN

Artikel 1 De inschrijving voor De Ronde Venen Marathon en de 10 km van De Ronde Venen is persoonsgebonden. Deelname is dus alleen mogelijk onder eigen naam en het startnummer dat met die naam correspondeert. Je kunt het startnummer alleen aan een ander geven als de organisatie daarmee akkoord gaat.

Artikel 2 De minimumleeftijd voor deelnemers aan de: Marathon is 18 jaar; Halve marathon (duo marathon) is 16 jaar; 10 km van De Ronde Venen is 14 jaar.

Artikel 3 Wanneer je na voorinschrijving afziet van deelname dient dit per e-mail of schriftelijk te gebeuren bij de organisatie onder de volgende voorwaarden: t/m 1 november 2017 vindt restitutie plaats met aftrek van € 5,- administratiekosten. Vanaf 2 november 2017 vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 4 Iedereen neemt deel voor eigen risico en verantwoording. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of het beschadigen van persoonlijke eigendommen noch voor het oplopen van persoonlijk letsel tijdens de loop.

Artikel 5 Deelnemers moeten er rekening mee houden dat het parcours niet volledig autovrij is. Zij moeten zich tijdens de loop houden aan de regels van de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Dit geldt niet als dat uitdrukkelijk is aangegeven in situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

Artikel 6 Elke deelnemer moet zijn startnummer volledig leesbaar op de borst dragen. Elke deelnemers dient met de chip te lopen die door de organisatie beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7 De organisatie behoudt zich het recht voor de route, de start- en/of finishtijden en/of de startplaatsen te wijzigen dan wel de loop geheel of gedeeltelijk af te gelasten als extreme weersomstandigheden, overmachtssituaties of calamiteiten dat redelijkerwijs noodzakelijk maken. Ingeschreven deelnemers krijgen hun inschrijfgeld terug onder inhouding van € 5,- administratiekosten. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de eventuele (in)materiële schade. Als het evenement om één van bovengenoemde redenen wordt afgelast, stelt de organisatie geen nieuwe datum vast.

Artikel 8 De uitslag wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst (bruto tijd). De limiet op de hele marathon bedraagt 5 uur. De limiet op de 10 km bedraagt 1 uur 30 minuten.

Artikel 9 De wedstrijdleiding mag deelnemers: Uit de race nemen als die naar haar oordeel waarschijnlijk buiten de limiet zullen finishen;  Diskwalificeren en uit de wedstrijd halen; Om medische redenen uitsluiten van (verdere) deelname.

Artikel 10 Deelname aan de loop staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan mee te doen in een rolstoel. Het is deelnemers niet toegestaan te lopen met een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel. Het is ook niet toegestaan honden - al dan niet aangelijnd - mee te nemen. Ook mogen deelnemers zich niet laten begeleiden door een of meer personen per fiets of ander vervoermiddel tenzij zij daarvoor toestemming hebben van de wedstrijdleiding.

Artikel 11 De deelnemers gaan ermee akkoord dat de organisatie foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, gebruikt om de loop te promoten door deze beelden bijvoorbeeld op het internet te plaatsen of te laten afdrukken in kranten en tijdschriften. De deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding claimen.

Artikel 12 Door mee te doen onderwerp je je als deelnemer aan dit reglement. Deelnemers die niet voldoen aan de voorschriften van het reglement worden gediskwalificeerd. Hun naam en tijd worden niet opgenomen in de klassementen.
Share by: