Inschrijven

Je kunt je inschrijven via  www.inschrijven.nl    
Let op! Wacht niet te lang met inschrijven, want we kennen per afstand een maximum aantal deelnemers.
Als dit maximumaantal is bereikt, dan wordt de inschrijving van die afstand gesloten.
Hele marathon: - Kosten € 25,-- - Maximumaantal deelnemers: 500 - Uiterste inschrijfdatum: 5 november 2017 (zolang maximum niet is bereikt!)

Duoloop: - Kosten € 40,-- - Maximumaantal deelnemers: 150 duo's/300 lopers - Uiterste inschrijfdatum: 5 november 2017 (zolang maximum niet is bereikt!)
10 km-loop: - Kosten € 7,-- (voorinschrijving), € 8,-- (na-inschrijving) - Maximumaantal deelnemers: 200 - Na-inschrijving op 19 november 2017 (zolang maximum niet is bereikt!)  
Share by: